ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Pazar beklentileri Günümüzde şirketler hızlı teknolojik gelişmeler ve gittikçe kompleks hale gelen pazar yapılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yeni fırsatları yakalamak ve yüksek rekabet ortamında başarılı olabilmek için, ticari işletmelerin yüksek seviyede esneklik, verimlilik ve kalite sergilemesi gerekmektedir.

ISO 9001 gibi bir Kalite Yönetimi Sistemi süreç iyileştirmelerinde yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak şirketlerin dünya genelindeki rekabet gücünü arttırmaktadır. ISO 9001 gitgide gelişen pazar taleplerini karşılamak amacıyla 2015 yılında revize edilmiştir.

Mevcut durumda ISO 9001:2008 sertifikasına sahip kurumların revize edilen standarda geçişlerini 15 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nedir?

180 ülkede, bir milyondan fazla belgelendirmesi yapılmış olan ISO 9001 standardı, Kalite Yönetim Sistemi konusundaki en önemli standarttır. Standart, sektöre, şirket büyüklüğüne veya coğrafik konumuna bağlı olmaksızın, kalite yönetimi konusunda işletmelere etkin bir araç sunmak üzere geliştirilmiştir.

Sağladıkları ürün ve hizmetlere bakılmaksızın tüm sektörlerde uygulanabilir. Süreç yaklaşımı ve risk odaklı düşünme üzerindeki vurgusuyla ISO 9001:2015 daha da etkili, esnek ve kullanıcı dostu bir Kalite Yönetim Sistemi olmayı başarmıştır.

Sağlam bir temele oturtulmuş kalite yönetimi, müşteriye verilen vaatleri yerine getirmeyi önemseyen her şirket için hayati önem taşımaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, hedeflerini gerçekleştirmek isteyen işletmeler için aşağıdaki değerleri katar:

 • Operasyonel mükemmellik – Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi uygulaması, çoklu ve birbirine bağlı faaliyetler sistematik olarak değerlendirebilir, yönetebilir ve kontrol edebilir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile farklı sektörlerde operasyonel mükemmellik ile rekabet avantajı elde edin. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi hedeflediğiniz üretkenlik ve kalite seviyesini yakalamanızda işletmenize destek olur.
 • Sürdürülebilir büyüme – Güçlü bir Kalite Yönetim Sistemi sizin için temel zorlukları belirler ve yeni fırsatları daha iyi değerlendirebileceğiniz bir konuma getirir.
 • Pazar itibarı – Gittikçe daha da kompleks hale gelen pazarlarda güven, müşterileriniz ve paydaşlarınız için hayati bir öge olmaya devam etmektedir. Dünya çapında kabul görmüş ISO 9001:2015 KYS sertifikası kaliteye olan bağlılığınızı etkin bir şekilde sergilemektedir.
Neden ISO 9001:2015?
 • Kurumsal bir yapı,
 • Süreç ve sistem odaklı etkin bir yönetim,
 • Risk temelli bir yönetim sistemi sayesinde olası tehlikeleri ön görerek önlem alınabilmesi
 • Hedefler ve verilerle daha etkili yönetim,
 • Karın ve verimliliğin artması,
 • Kalite belgesi ile pazar avantajı,
 • Maliyetin azalması,
 • Çalışanların tatmini,
 • Kuruluşta kalite anlayışının ve imajının güçlenmesi,
 • Tedarikçiler ile iyi ilişkiler, tarafların tatmini ve gelişmesi,
 • Etkili iletişim,
 • Süreçlerin etkin kontrolü,
 • İadelerin azalması,
 • Hataların daha çabuk fark edilmesi ve önlenmesi,
 • Müşteri şikayetlerinin azalmasını, memnuniyetinin artmasını sağlar.

ISO 9001:2015 KYS STANDARDI AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR.
1 KAPSAM

2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3 TERİMLER TARİFLER

4 KURULUŞ BAĞLAMI

4.1 Organizasyon ve yapısını anlama
4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 LİDERLİK

5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Kalite Politikası
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlaması

7 DESTEK

7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilikler
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8 OPERASYON

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve Geliştirilmesi
8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü

9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1 İç denetim
9.2 Yönetim Gözden Geçirilmesi

10 İYİLEŞTİRME

10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler