Hakkımızda

Aliment, 2012 yılı başında, 2000 yılından beri sektörde faaliyet gösteren ortaklar tarafında kurulmuş ve belgelendirme, denetim ve muayene faaliyetlerine başlamıştır.

Küçük, orta ve büyük ölçekli yerli ve yabancı kuruluşlara hizmet vermekte olan Aliment, her türlü müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeteneğe ve altyapıya sahiptir.

Amacımız, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesinden ödün vermeden belgelendirme, denetim ve muayene hizmetleri sunduğumuz kuruluşların arzu ettikleri performans seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olarak, hem kendilerinin hem de müşterilerinin beklentilerini aşabilmelerini sağlamaktır.

Belgelendirme, denetim ve muayene faaliyetlerinde, uluslararası kurallara uygun, farklılık yaratan hizmetler sunmak ve hizmet çeşitliliğini arttırmak Aliment için son derecede önemli olmakla birlikte, sürekliliği sağlanabilecek başarılarımızın da temelini oluşturmaktadır.

Aliment olarak amacımız, belgelendirme, denetim ve muayene hizmetlerimiz süresince, her iki tarafın da mükemmelliği ulaşacağı uzun vadeli bir iş ortaklığı oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmektir.

Aliment, mesleki deneyimleri ile konularında uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaktadır.

Aliment, belgelendirme, denetim ve muayene hizmetlerini, personel durumu uygun olduğu takdirde, ilgili denetçi ve/veya teknik uzmanlara ulaşılabilmesi durumunda Türkiye sınırları içinde gerçekleştirecektir


Kalite Politikamız

 • ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 ve ISO/TS 22003 standartlarına uygun olarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan denetim, belgelendirme ve muayene hizmetleri yapmak,
 • Yetkin olduğumuz alanlarda gerçekleştirdiğimiz denetim, gözetim ve muayene hizmetlerinde, yasal ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, güvenilir bir kuruluş olmak,
 • Personelimizin kalifikasyonunu eğitimler yoluyla arttırmak ve
 • Sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

Lider

Güvenilir

Tarafsız


Üst Yönetim Tarafsızlık ve Gizlillik Beyanı

 • Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
 • Aliment ve çalışanlarının, sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 • Aliment yönetimi, personeli ve komitelerin, sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 • Bütün çalışanlarının, hizmet alan kuruluşların ve Aliment ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Sistem belgelendirmesi yapan bir belgelendirme kuruluşunun, kalite yönetim sistemini belgelendirmeyeceğini,
 • Aliment çalışanlarının ve kendi adına hareket eden kişilerin, sistem belgelendirmesi, ürün belgelendirmesi veya muayene işlemleri yapılan kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden kişiler dahil tüm personelin, belgelendirme ve muayene faaliyetleri sırasında oluşturulan ve elde edilen tüm bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlayacağını,
 • Gizli bilgileri, ilgili tarafların yazılı muvafakati olmaksızın, üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, gizli bilgilerin, yasal zorunluluk gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, ilgili tarafların, mevzuatta izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Aliment ’in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,
 • Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını, sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşları vb.’ ne herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,
 • İlgili bütün tarafların verilen belgelendirme ve muayene hizmetlerine ulaşabileceğini, gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını
beyan ve taahhüt eder.
14.10.2019
GENEL MÜDÜR
Atilla YILDIRIM