ISO 22000:2005 EĞİTİMLERİ

ISO 22000:2005 TEMEL EĞİTİMİ ve DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Konusu:

ISO 22000 kapsamı ve içeriği
ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
ISO 22000 standardının maddeleri
ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
Sistem entegrasyonu
Denetim prensipleri
Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
Denetim programının amacının oluşturulması
Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu
Denetim kaynaklarının planlanması
Denetim ekibinin seçimi
Denetim yönetimindeki adımların gerekliliklerini belirlemek
Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
Denetim sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek
Denetim sürecinin etkinliğini geliştirmek

Kimler Katılabilir:

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

ISO 22000:2005 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Konusu:
 • Gıda Güvenli Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b)
 • Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 22000:2005’in Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Tehlike Analizi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı
Kimler Katılabilir:
 • Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar
 • Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler
 • Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
 • Şirketlerinde ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetlemek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar

Bu 5 günlük ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş tetkikçi eğitimi, katılımcılara gıda güvenliği yönetim sistemini tetkik edebilmeleri için gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Bu eğitimin temel amacı, gıda güvenliği tetkikçilerini, planlama, tetkike hazırlık ve raporlama dahil, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi prensiplerine ve uygulamalarına göre eğitmektir. Deneyimli eğitmenler, katılımcılara 3. taraf tetkiklerde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik ne gibi gereksinimler olduğu konusunda rehberlik ederler. Katılımcılar, sınıf eğitimleri, grup çalışmaları ve tartışma oturumları ile birlikte tetkik etme yeteneklerini ortaya çıkarırlar.

Bu eğitimle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen ofisimizle iletişime geçin.

Kimler Katılmalı
 • Kuruluşların ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasında görev alan yöneticiler,
 • Diğer üst düzey yöneticiler,
 • Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi veya HACCP tabanlı bir sistemin uygulanmasında görev alan herkes,
 • Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yürütmekle görevli olan tüm personel ve müdürler,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetim yapma konusu ile ilgilenen bireyler,
 • Gıda Güvenliği Danışmanları.
İşinize Faydası
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini tanımlayıp, gerekliliklerini ve uygunluğunu açıklamak,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 190011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini göstermek,
 • Codex Alimantarius’a dayanan HACCP prensiplerini kavramak,
 • Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin şartlarını yorumlamak,
 • Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak,
 • Tetkik türlerini, ilkelerini ve uygulamalarını tanımak,
 • Dış tetkikin tüm aşamalarını kavramak (planlama, yürütme, kontrol, raporlama, kayıt, takip, kapatma),
 • Etkin rapor hazırlamak ve sunmak.
Eğitim Yapısı
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine giriş ve sistemin uygulanması
 • Baş tetkikçinin ve tetkikçinin rollerinin özeti
 • Ulusal/uluslararası yasalar
 • Uluslararası gıda standartlarına dayalı HACCP prensipleri
 • Gıda Sağlığı politikasının geliştirilmesi ve uygulanması
 • Planlama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 • Doğrulama ve Onaylama
 • İşletme İncelemesi
 • Tetkik Planlaması ve Yaklaşımı
 • Yerinde onay – yaklaşımı ve teknikleri
 • Uygunsuzluk sorunları ve yaklaşımı
 • Denetimin yapılması.
Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara "Başarı Belgesi", diğer katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir. "Katılım Belgesi" alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler.