ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ, uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu hale getirilmiştir.

Belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca hizmet alanlarında bulunan asansörlerin muayenesini sağlamak için TÜRKAK tarafından akredite olmuş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalamak zorundadırlar.

Aliment hem TÜRKAK akredite bir kuruluş olarak hem de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı havuzunda yer alan yetkili bir kuruluş olarak ülkemizin farklı bölgelerinde asansör periyodik kontrolü yapan bir kuruluştur.